സാനി മാറ്റ് – സാനിറ്റൈസിങ്ങ് കയര്‍ മാറ്റ്സ്

01-12-2020

കൊറോണ പ്രതിരോധ തടുക്കുകള്‍!

സാനിമാറ്റ്സിന്‍റെ ആദ്യ വില്‍പ്പന ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

സാനിമാറ്റ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്കും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ബഹു. ധനകാര്യം, കയര്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ടി.എം. തോമസ് ഐസക് വെബ്ബിനാറില്‍ വിദഗ്ദ്ധ പാനലിനൊപ്പം മറുപടി പറയുന്നു.

തീയതി – 17/07/2020 (വെള്ളിയാഴ്ച)
സമയം – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി

നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ മുന്‍കൂറായി 8330007117 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയക്കേണ്ടതാണ്.

Webinar
Sani mats : Sanitising Coir Mats
Kerala State Coir Corporation
Friday 17 July 2020 : 3.00pm

Login Details and Instructions for joining the Webinar:
Step1: Download and install the “Cisco WebEx Meetings” Application in your Computer or Mobile phone from https://www.webex.com/downloads.html

Step2: Join the event either by using the Meeting number (given below) or by clicking the link: https://kerala-gov.webex.com/kerala-gov/onstage/g.php?MTID=e3290ee5d6093a78d6fcacc835a6527ab

Step3: Enter your Full Name, Email ID, and the Meeting Password (given below) to join the event

Meeting password: 2020
Meeting Number : 165 898 4280

Note:

Please enter your Full Name correctly. It will be displayed on the screen
When not speaking, please hit the audio icon to “mute”. Otherwise there might be background noise affecting the sound of the event.
Please feel free to share this message to invite your colleagues, who would like to attend the Webinar.
Attendees may use either the Chat option to communicate your reviews, comments and questions. Please ask questions concisely. The WebEx Event room will be open from 2.30 pm onwards on 17.07.2020 (Indian Standard Time).
You may also use the option to join the live streaming from facebook.com/coircorporation

STAY CONNECTED
Subscribe